Kamis, 18 Februari 2016

Blog Informasi Terkini Terupdate

Maklumat adalah fungsi penting untuk membantu mengurangkan kebimbangan seseorang. Menurut Notoatmodjo (2008) yang maklumat lanjut boleh mempengaruhi atau meningkatkan pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesedaran yang akhirnya seseorang akan berkelakuan mengikut pengetahuan mereka.

Perkataan Yunani purba untuk bentuk adalah μορφή (morphe; cf. morph) dan juga εἶδος (Eidos) "idea, bentuk, menetapkan", perkataan terakhir biasanya digunakan dalam erti falsafah teknikal oleh Plato (dan kemudiannya Aristotle) untuk menunjukkan identiti ideal atau intipati sesuatu (lihat Teori bentuk-bentuk). "Eidos" juga boleh dikaitkan dengan pemikiran, cadangan atau konsep.

Selengkapnya : http://ruangragam.blogspot.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar